"stage called" — Słownik kolokacji angielskich

stage called kolokacja
Popularniejsza odmiana: stage is called
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap zadzwonił
  1. call czasownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But then the stage was called to order, and the play began, so that had to wait.