"toddler stage" — Słownik kolokacji angielskich

toddler stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzdąc etap
  1. toddler rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Symptoms most often first appear in early childhood (the toddler stage) when children begin to walk.

    Podobne kolokacje: