"draft stage" — Słownik kolokacji angielskich

draft stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap w fazie projektu
  1. draft rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The plan, still in the draft stage, has not yet been put into final form for a decision by the President.

    Podobne kolokacje: