"arena stage" — Słownik kolokacji angielskich

arena stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: Arena Stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): arena etap
  1. arena rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He can dance well and lead a big production, so should be at home on an arena stage.

    Podobne kolokacje: