"stage uses" — Słownik kolokacji angielskich

stage uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap używa
  1. stage rzeczownik + use czasownik
    Luźna kolokacja

    Additionally, the stage may use set elements in order to take out other players.

    Podobne kolokacje: