ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"stage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stage rzeczownik

rzeczownik + stage
Kolokacji: 122
center stage • planning stage • concert stage • Broadway stage • London stage • world stage • stage of one's career • group stage • ...
stage + rzeczownik
Kolokacji: 138
stage production • stage manager • stage actor • stage presence • stage debut • stage version • stage adaptation • stage actress • ...
stage + czasownik
Kolokacji: 51
stage begins • stage involves • stage takes • stage includes • stage consists • ...
czasownik + stage
Kolokacji: 114
consist of several stages • qualify for the stage • take on the stage • eliminate in the group stage • perform on stage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. consist of several stages = składaj się z kilku etapów consist of several stages
2. depend on stage = zależ na scenie depend on stage
  • Specific treatment depends on the location, type, and stage of the tumour.
  • Treatment for kidney cancer depends on the type and stage of the disease.
  • The way radiation therapy is given will depend on the type and stage of your cancer.
  • Exactly how it is divided depends largely on the child's age and developmental stage, he says.
  • The treatment you receive will depend on the location, stage, and severity of the disorder.
  • The way radiation is given depends on the type and stage of cancer being treated.
  • Survival depends on stage, overall health, and other factors.
  • This depends again on what stage of growth and how far spread the disease is.
  • Which treatment you receive will depend on the type and stage of your cancer.
  • The way chemotherapy is given depends on the type and stage of cancer.
4. contain a stage = zawieraj scenę contain a stage
5. remain in the stage = pozostań za etap remain in the stage
6. stand on the stage = stań na etapie stand on the stage
(2) qualify, comment, depict
Kolokacji: 4
(9) know, ignore
Kolokacji: 2
(11) lose, compete
Kolokacji: 3
(12) dominate, flank
Kolokacji: 2
przymiotnik + stage
Kolokacji: 213
early stage • final stage • later stage • initial stage • late stage • advanced stage • larval stage • preliminary stage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.