"stage using" — Słownik kolokacji angielskich

stage using kolokacja
Popularniejsza odmiana: stage uses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używanie sceniczne
  1. stage rzeczownik + use czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Additionally, the stage may use set elements in order to take out other players.

    Podobne kolokacje: