"through the stages" — Słownik kolokacji angielskich

through the stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: through stages
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w ciągu etapów
  1. through przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a team we went through three stages over the years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "through the stages" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "through the stages" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom