"stage offers" — Słownik kolokacji angielskich

stage offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap daje
  1. stage rzeczownik + offer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other three stages offer no second chance; they end at altitude, atop a mountain.

    Podobne kolokacje: