"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right rzeczownik

rzeczownik + right
Kolokacji: 243
property right • abortion right • voting right • animal right • minority right • Amendment right • privacy right • naming right • ...
right + rzeczownik
Kolokacji: 146
rights group • rights movement • rights activist • rights organization • rights violation • rights advocate • rights leader • rights lawyer • ...
right + czasownik
Kolokacji: 82
right reserves • right belongs • right goes • right says • right makes • right includes • right uses • ...
czasownik + right
Kolokacji: 194
extend rights • promote rights • enjoy rights • violate one's rights • fight for one's rights • assert one's right • look to one's right • ...
przymiotnik + right
Kolokacji: 229
human right • civil right • constitutional right • legal right • exclusive right • equal right • gay right • fundamental right • basic right • ...
przyimek + right
Kolokacji: 27
at right • about rights • of rights • in one's right • within one's rights • ...

right przymiotnik

right + rzeczownik
Kolokacji: 388
right hand • right side • right thing • right arm • right direction • right wing • right place • right leg • right shoulder • right angle • ...
czasownik + right
Kolokacji: 4
feel right • look right • veer right • eat right
przysłówek + right
Kolokacji: 13
exactly right • absolutely right • perfectly right • morally right • far right • ...
right + przyimek
Kolokacji: 21
right behind • right about • right for • right on • right in • ...

right przysłówek

czasownik + right
Kolokacji: 153
walk right • stand right • turn right • stay right • feel right • go right • fall right • proved right • run right • come right • look right • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.