"right question" — Słownik kolokacji angielskich

right question kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwe pytanie
  1. right przymiotnik + question rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At all times he knew the right questions to ask.

    Podobne kolokacje: