ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"right hemisphere" — Słownik kolokacji angielskich

right hemisphere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa półkula
  1. right przymiotnik + hemisphere rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Typically, it is larger in the right hemisphere of the brain.