"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right przymiotnik

right + rzeczownik
Kolokacji: 388
right hand • right side • right thing • right arm • right direction • right wing • right place • right leg • right shoulder • right angle • ...
czasownik + right
Kolokacji: 4
feel right • look right • veer right • eat right
przysłówek + right
Kolokacji: 13
exactly right • absolutely right • perfectly right • morally right • far right • ...
right + przyimek
Kolokacji: 21
right behind • right about • right for • right on • right in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. right across = prawo wszerz right across
2. right up = prawo w górę right up
3. right outside = prawo na zewnątrz right outside
4. right by = tuż obok right by
6. right inside = prawo wewnątrz right inside
7. right of = prawo z right of
9. right because of = prawo z powodu right because of
10. right under = prawo poniżej right under
11. right near = prawo prawie right near

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.