"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right przymiotnik

right + rzeczownik
Kolokacji: 388
right hand • right side • right thing • right arm • right direction • right wing • right place • right leg • right shoulder • right angle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) side, bank, edge, groin
Kolokacji: 4
(4) arm, tributary, branch
Kolokacji: 3
(10) angle, fork
Kolokacji: 2
(19) elbow, sleeve
Kolokacji: 2
(20) fielder, midfielder, bowler
Kolokacji: 3
(31) kind, sort, type, color
Kolokacji: 4
(32) note, chord, pedal
Kolokacji: 3
(37) name, diagnosis
Kolokacji: 2
(39) guard, defender, precaution
Kolokacji: 3
(40) age, temple, school, Achilles
Kolokacji: 4
(42) wall, door, panel, pane, room
Kolokacji: 5
(45) equipment, gear, skate, outfit
Kolokacji: 4
(46) lane, sideline, baseline
Kolokacji: 3
(50) hook, tool, claw
Kolokacji: 3
(52) lung, kidney, artery
Kolokacji: 3
(53) boot, shoe, instep, Flipper
Kolokacji: 4
(54) calf, biceps, muscle, triceps
Kolokacji: 4
(55) opportunity, day, shot
Kolokacji: 3
(56) policy, activist
Kolokacji: 2
(58) food, wine, mess, vehicle
Kolokacji: 4
(59) strategy, incentive
Kolokacji: 2
(60) wrong, injury
Kolokacji: 2
(61) nipple, testicle, ovary
Kolokacji: 3
(62) margin, page
Kolokacji: 2
(65) timing, priority
Kolokacji: 2
(66) phrase, adjective
Kolokacji: 2
(68) instinct, skill
Kolokacji: 2
(69) wingtip
Kolokacji: 1
(71) language, spell
Kolokacji: 2
(72) accent, inflection, rhythm
Kolokacji: 3
czasownik + right
Kolokacji: 4
feel right • look right • veer right • eat right
przysłówek + right
Kolokacji: 13
exactly right • absolutely right • perfectly right • morally right • far right • ...
right + przyimek
Kolokacji: 21
right behind • right about • right for • right on • right in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.