"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right przymiotnik

right + rzeczownik
Kolokacji: 388
right hand • right side • right thing • right arm • right direction • right wing • right place • right leg • right shoulder • right angle • ...
czasownik + right
Kolokacji: 4
feel right • look right • veer right • eat right
przysłówek + right
Kolokacji: 13
exactly right • absolutely right • perfectly right • morally right • far right • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. exactly right = dokładnie prawy exactly right
2. absolutely right = całkowicie prawy absolutely right
3. perfectly right = zupełnie prawy perfectly right
4. morally right = moralnie słuszny morally right
5. far right = daleko prawy far right
6. about just right = około akuratny about just right
7. damned right = potępieńcy prawy damned right
8. damn right = cholernie prawy damn right
right + przyimek
Kolokacji: 21
right behind • right about • right for • right on • right in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.