"exactly right" — Słownik kolokacji angielskich

exactly right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładnie prawy
  1. exactly przysłówek + right przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He had been exactly right about the television news crew.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo