"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right przymiotnik

right + rzeczownik
Kolokacji: 388
right hand • right side • right thing • right arm • right direction • right wing • right place • right leg • right shoulder • right angle • ...
czasownik + right
Kolokacji: 4
feel right • look right • veer right • eat right
przysłówek + right
Kolokacji: 13
exactly right • absolutely right • perfectly right • morally right • far right • ...
right + przyimek
Kolokacji: 21
right behind • right about • right for • right on • right in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. right behind = prawo z tyłu right behind
2. right about = prawo około right about
3. right for = prawo dla right for
4. right on = w porządku, dobra right on
5. right in = prawo w right in
6. right with = prawo z right with
7. right to = prawo aby right to
8. right beside = prawo obok right beside
9. right around = do końca wokół right around
10. right at = prawo przy right at

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.