"right circumstance" — Słownik kolokacji angielskich

right circumstance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa okoliczność
  1. right przymiotnik + circumstance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The right circumstances may create a third type of matter.