ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the rights" — Słownik kolokacji angielskich

buy the rights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup prawa
  1. buy czasownik + right rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In all, 85 countries bought the rights to show the movie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo