"right attitude" — Słownik kolokacji angielskich

right attitude kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawe nastawienie
  1. right przymiotnik + attitude rzeczownik
    Silna kolokacja

    We have the right attitude that allows us to get better.

    Podobne kolokacje: