"right temple" — Słownik kolokacji angielskich

right temple kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa świątynia
  1. right przymiotnik + temple rzeczownik
    Silna kolokacja

    His death was the result of a revolver shot through the right temple.

    Podobne kolokacje: