"right cheek" — Słownik kolokacji angielskich

right cheek kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwy policzek
  1. right przymiotnik + cheek rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a small blue hole in the right cheek and another one over the left eye.

    Podobne kolokacje: