"right breast" — Słownik kolokacji angielskich

right breast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa pierś
  1. right przymiotnik + breast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After the station closed, I developed a lump in my right breast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo