"left breast" — Słownik kolokacji angielskich

left breast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lewa pierś
  1. left przymiotnik + breast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not answer, but only regarded me, his attention upon my left breast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo