"sailed right" — Słownik kolokacji angielskich

sailed right kolokacja
Popularniejsza odmiana: sail right
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo pływano
  1. sail czasownik + right przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The two we tried sailed right to the head of the class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo