"sail right" — Słownik kolokacji angielskich

sail right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo żagla
  1. sail czasownik + right przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The two we tried sailed right to the head of the class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo