"right ankle" — Słownik kolokacji angielskich

right ankle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa kostka
  1. right przymiotnik + ankle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He turned his right ankle late in the first half and did not return.

    Podobne kolokacje: