"immediate right" — Słownik kolokacji angielskich

immediate right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe prawo
  1. immediate przymiotnik + right rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The woman did as well, on his immediate right.