"rolled right" — Słownik kolokacji angielskich

rolled right kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll right
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczona prawa strona
  1. roll czasownik + right przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Time was when I would have rolled right over you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo