"roll slowly" — Słownik kolokacji angielskich

roll slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz wolno
  1. roll czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He rolled slowly onto one side and tried to get his feet under him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo