Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"roll forward" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "roll forward" po angielsku

roll forward
rollforward

rzeczownik
  1. opracowywanie bilansu w oparciu o informacje z ostatniego okresu obrachunkowego

Powiązane zwroty — "roll forward"

rzeczownik

"roll forward" — Słownik kolokacji angielskich

roll forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przetocz do przodu
  1. roll czasownik + forward przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    This time he had the sense to roll forward, and came to his feet on the far side of the table.