"right lane" — Słownik kolokacji angielskich

right lane kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa uliczka
  1. right przymiotnik + lane rzeczownik
    Silna kolokacja

    The car mostly stayed in the right lane, at 55 miles an hour.

    Podobne kolokacje: