"right turn" — Słownik kolokacji angielskich

right turn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiraż w prawo
  1. right przymiotnik + turn rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now it's making a right turn and moving away from us.

    Podobne kolokacje: