"right thumb" — Słownik kolokacji angielskich

right thumb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawy kciuk
  1. right przymiotnik + thumb rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then she opened up, and he slid his right thumb into her mouth.

    Podobne kolokacje: