"right lung" — Słownik kolokacji angielskich

right lung kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawe płuco
  1. right przymiotnik + lung rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Doctors thought that he had been shot two or three times with the most serious injury being to his right lung.

    Podobne kolokacje: