"right tributary" — Słownik kolokacji angielskich

right tributary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwy hołdownik
  1. right przymiotnik + tributary rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is the right tributary of the Nitra river.

    Podobne kolokacje: