"right eyebrow" — Słownik kolokacji angielskich

right eyebrow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa brew
  1. right przymiotnik + eyebrow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That black hair falling down over the right eyebrow.

    Podobne kolokacje: