"right combination" — Słownik kolokacji angielskich

right combination kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre połączenie
  1. right przymiotnik + combination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So, what is the right combination of factors to best improve performance?