ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rights official" — Słownik kolokacji angielskich

rights official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa oficjalny
  1. right rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the first time, human rights officials are paying attention, too.

powered by  eTutor logo