"right number" — Słownik kolokacji angielskich

right number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa liczba
  1. right przymiotnik + number rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They decided in the spring of 1987 that the right number was $25 million.

    Podobne kolokacje: