"right kind" — Słownik kolokacji angielskich

right kind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawy rodzaj
  1. right przymiotnik + kind rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a good thing to have the right kind of tax cut.

    Podobne kolokacje: