"right knee" — Słownik kolokacji angielskich

right knee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawe kolano
  1. right przymiotnik + knee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I got my right knee pushing down on the side of his head.

    Podobne kolokacje: