"right age" — Słownik kolokacji angielskich

right age kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawy wiek
  1. right przymiotnik + age rzeczownik
    Silna kolokacja

    Two or three looked like they could be the right age and level of fitness.

    Podobne kolokacje: