"right post" — Słownik kolokacji angielskich

right post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawa poczta
  1. right przymiotnik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    This is exactly the right post asking the right question.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo