ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast right" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo programu
  1. broadcast rzeczownik + right rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So without sponsors, television networks will be less likely to pay for the broadcast rights.

powered by  eTutor logo