PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"run" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

run czasownik

run + rzeczownik
Kolokacji: 37
run down one's face • run down one's cheeks • run out winners • run down one's spine • run down one's back • intention to run • ...
czasownik + run
Kolokacji: 108
start running • stop running • keep running • begin running • come running • consider running • help run • continue running • go running • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. come running = przybyć najszybciej, jak to możliwe come running
  • The voice was Myrmior*s, who came running up from the thick of the fighting.
  • Just then the waiter came running up to her table.
  • Two days later, a very cold, clear day, Wilson came running up to me after school.
  • Before he could answer, somebody came running up to the car.
  • They reached the church just as Johnny and the others came running up the street.
  • A man came running up the steps to the house.
  • He waited about for George, who came running up after a few minutes.
  • Suddenly they both appeared at the steps and came running up to her.
  • A couple of young boys came running up to stare at us.
  • He turned to meet her as she came running up.
3. turn to run = odwróć się by biec turn to run
4. enable to run = umożliw biegnięcie enable to run
5. run before turning = pobiec przed obracaniem się run before turning
6. come running out = nadbiegnij na zewnątrz come running out
7. found running = znalezione biegnięcie found running
8. come to run = przyjdź biec come to run
9. run before becoming = pobiec przed stawaniem się run before becoming
10. happen to run = zdarzać się biec happen to run
(9) tend, seem, appear
Kolokacji: 4
(10) want, like, enjoy, hope, love
Kolokacji: 7
(11) allow, leave, permit, take
Kolokacji: 6
(14) avoid, cross
Kolokacji: 2
run + przyimek
Kolokacji: 102
run through • run out • run into • run down • run off • run along • run against • run across • run around • run toward • run past • ...
run + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 303
run away • run unsuccessfully • run aground • run faster • run smoothly • run straight • run amok • run wild • run dry • run deep • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.