"run unopposed" — Słownik kolokacji angielskich

run unopposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bieg niemający kontrkandydatów
  1. run czasownik + unopposed przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2001, he ran unopposed for a second four year term.

    Podobne kolokacje: