PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"enable to run" — Słownik kolokacji angielskich

enable to run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw biegnięcie
  1. enable czasownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    This also enables it to run without need of human intervention.

    Podobne kolokacje: