"instinctively run" — Słownik kolokacji angielskich

instinctively run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instynktownie pobiec
  1. run czasownik + instinctively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Squarely in the male honky-tonk tradition, he runs from it instinctively, like a hunted animal.

powered by  eTutor logo