"run twice" — Słownik kolokacji angielskich

run twice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij dwa razy
  1. run czasownik + twice przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I'd run into him once or twice at medical parties.